Laad een module in een artikel

laad een module in een artikel in plaats van op het template

1. Ga naar de module die je wil weergeven in een artikel.
2. Vul bij positie een fictieve positie op, bijvoorbeeld adv_google wanneer het om een google advertentie gaat
als deze module al een positie heeft op het sjabloon kan je er voor kiezen om deze module te kopieren en onder een nieuwe naam op te slaan.
Er kan daarna gewoon een nieuwe positie toegekent worden.
3. door {loadposition [positie]} te plaatsen in een artikel kan hiermee een module aangeroepen worden met de positie.
{loadposition adv_google} is in het voorbeeld genoeg om de google reclame in een artikel te plaatsen.

Indien de module niet verschijnt kan je een aantal dingen controleren:
1. Staat de menu toewijzing van de module wel opp alle paginas?
2. staat de module wel geactiveert?
3. Staat content -Load modules wel geactiveert?

Er is ook nog een optie {loadmodule [naam]}
deze werkt hetzelfde maar dan op de module naam in plaats van de positie. Ik vind deze minder fijn omdat je met de positie optie ook meerdere modules in 1x kan aanroepen.