Data recovery van Synology nadat de (NTFS) Volumes/LUNs zijn verwijderd

Als er niet gescrubbed is dan is redding mogelijk! Samengevat zijn dit de te volgen stappen:

– Eerst de LVM structuur herstellen
– De harde schijven aan een PC aansluiten en een image maken van de verwijderde volumes
– Het image mounten in Windows en de data veilig stellen.

Volg onderstaande stappen:

1. Log in op de Synology command line interface via telnet of ssh

2. Herstel de LVM structuur met de volumes. Zoek daarvoor de het LVM configuratie bestand op in /etc/lvm/archive dat de juiste indeling weergeeft van de Volumes.
Kopieer het pv uuid en voer de volgende opdracht uit om de LVM indeling te herstellen:

pvcreate --uuid "uuid van het PV*" --restorefile /etc/lvm/archive/vg1_volgnummer.vg /dev/vg1 –ff

*uuid van het PV is te  vinden in het LVM configuratie bestand

3. Zet de Synology uit (via de WebGUI)

4. Verwijder de schijven een voor een en nummer ze van 0 t/m … Sluit de schijven in de juiste volgorde aan op een PC

5. Zorg ervoor dat de PC een verbinding kan maken met het internet. Start de PC van een Ubuntu Live DVD/USB stick

6. Sluit een externe harde schijf aan via USB. Afhankelijk van het type partitie/bestandsysteem kan Ubuntu hier gebruik van maken

7. Als Ubuntu is gestart de systeeminstellingen aanpassen: System settings > Software & Updates > Enable Community maintained en Software restricted

8.Start een terminal venster (zoek naar ‘term’ met de knop linksboven in beeld) en voer de volgende commando’s uit:

sudo –i
apt-get update
apt-get install mdadm (kies tijdens de installatie ‘No configuration’)
apt-get install testdisk
mdadm –Asf && vgchange –ay

als het goed is wordt nu de software RAID van de Synology herkend en wordt weergegeven dat er een aantal Logical Volumes zijn

9. Geef in het terminal venster het commando testdisk

Kies create new log
Selecteer het device met het volume waarvan je een image wilt maken, bijvoorbeeld /dev/mapper/vg1-iscsi_1
Kies proceed
Selecteer Intel en ga door
Selecteer Geometry en stel het aantal heads in op 255 en het aantal sectors per track op 63 en kies OK
Kies Advanced [File System Utils]
Selecteer List om de NTFS structuur/bestanden te browsen. Als dat zonder problemen gaat kies je q (van quit)
Selecteer Image Creation. Browse nu naar de externe harddisk (/media/ubuntu/heel lang nummer) en kies c (van create image)
Nu wordt het NTFS volume gemaakt. Geduld;

10. Als het image gemaakt is dan kun je dat dd bestand (Read-only) mounten in Windows m.b.v. PassMark OSFMount om te zien of de inhoud bruikbaar is.  Daarna unmounten en kopiëren naar een veilige plek en/of dupliceren naar een iSCSI target via (HDDGuru’s HDD Raw Copy Tool*) Robocopy.

*HDDGuru’s HDD Raw Copy Tool lijkt te werken maar in de praktijk maakt het programma schijven die bijvoorbeeld allemaal serienummer 0 hebben. Ook kloppen de geometry eigenschappen niet. Partitioneer programma’s herkennen deze schijven niet en meerdere van deze schijven geven problemen met Disk Manager en iSCSI.

Om de inhoud van schijf Y: naar schijf Z: te kopieren kun je onderstaande tekst in een batch bestand zetten:

set source=Y:
set target=Z:
set opts=/copyall /mir /np /r:0 /w:0 /xj /dcopy:t /dst /mt
set optsxd=/xd $Recycle.bin Boot Recycler "System Volume Information"
set optsxf=/xf bootmgr hiberfil.sys pagefile.sys
robocopy "%source%" "%target%" %opts% %optsxd% %optsxf%